Fornying

Krokan er en gammel, og sjarmerende hytte. Men, den er upraktisk, og har behov for vedlikehold. De siste årene er kjøkkenet pusset opp, og tilfredsstiller nå kravene fra Mattilsynet. Tak er reparert, det samme er deler av grunnmuren. Det er også byttet ut en del av grunnmuren, som var i ferd med å rase ut.

Planene for Krokan er at den gamle hovedbygningen skal benyttes til utstillingslokaler. Noe har allerede kommet på plass, og på sikt skal også den andre etasjen brukes til dette formålet. Det skal også komme bedre doer og sanitærforhold.