Fornying

Krokan er en gammel, og sjarmerende hytte. Men, den er upraktisk, og har behov for vedlikehold. Fram til hytta har fått et løft, vil den ikke holdes åpen.

Hytta trenger sanitærfasciliteter, et fornuftig kjøkken, WC´er, bedre overnattingsmuligheter og vannforsyning, samt septikløsning.  Hovedhytta må få reparert grunnmur og tak, byttet enkelte tømmerstokker, og må innvendig slipes ned og males. Krokans venner fikk sommeren 2011 malt hytta på dugnad.

Ingeniørbygget på Krokan

Planene for Krokan er at den gamle hovedbygningen skal benyttes til utstillingslokaler, og kun det. Helbergstiftelsen har i et par år ønsket å bygge et separat sanitærbygg, men dette har ikke latt seg realisere økonomisk. Det jobbes nå i stedet med å flytte et bygg tilbake til Krokan, som opprinnelig ble satt opp for å huse ingeniørene til Norsk Hydro. Dette "ingeniørbygget" er senere flyttet til Frøystul (mot Møsvatn). Planene er at dette huset flyttes tilbake på sin opprinnelige grunnmur, og at det graves kjeller for å ha rom til dusjer, WC´er og vaskerom. Første etasjen i dette bygget skal romme kjøkken og serveringsarealer, mens andre etasjen skal kunne brukes til overnatting.

Bildet viser dette ingeniørbygget der det opprinnelig sto på Krokan. Plasseringen var omtrent 25 meter rett nord for hovedbygningen.