Utstillinger

Krokan turisthytte skal formidle DNTs-, og fjellturismens historie. Det skal skje gjennom utstillinger og aktiviteter.

Helbergstatuen
Forløpig skjer dette ved at Claus Helberg har fått sin statue på Krokan. Claus var æresmedlem i DNT, han arbeidet mer enn 70 år i foreningen, og var én av sabotørene på Vemork. Fra sokkelen skuer han ut over sin barndoms dal.

Claus Helberg vendte stadig tilbake til Rjukan. Her hadde han sine røtter, og et brennende engasjement for at Turistforeningen skulle ta vare på sin aller første hytte. Han var også idémakeren til DNTs selvbetjente hytter.

Minnestein Thomas Heftye
Like ovenfor Helbergstatuen står minnesteinen over Thomas Heftye - DNTs stifter. Den sto opprinnelig like nedenfor tunnellen ved Maristien, og ble flyttet til Krokan sommeren 2009.

Varde på Krokan

Fra parkringsplassen til turisthytta passerer besøkende tre store varder, med tekster på kobberplater. Den første handler om DNT, den andre om Claus Helberg, og den siste om Krokan.

For å lage et intimt sommerbilde, hesjer vi gjerne litt ut på sommeren.

Maren KollerInne på Krokan har vi laget en liten kinosal, med plass til 20 personer. Her viser vi et billedspill på 20 minutter, som forteller Krokans historie. Den fortelles av hyttas andre bestyrer, som het Maren Koller. Hun tar for seg dalens historie fra 1500-tallet, de første besøkende, malerne og forfatterne som var her, DNTs inntog, og senere industrihistorien.