Historikk

Maleri av Krokan nedenfor MaristienKrokan var opprinnelig en husmannsplass under gården Nedre Fosso, og lå rett på nedsiden av Maristien. Vi vet ikke hvor gammel den er, men det finnes skriftlige opptegnelser fra tidlig 1700-tall. I 1856 ble gården skilt ut som eget bruk.

Den Norske Turistforening (DNT) ble stiftet i 1868, og allerede samme år gjorde direksjonen vedtak om å kjøpe gården Krokan. Selve kjøpet skjedde i 1869, og i 1871 åpnet stedet for drift. Det ble drevet i 25 år, under to bestyrere. I 1896 kom det vei hit opp til toppen av fossen, og Hotell Rjukan ble etablert. Da fant ikke DNT det lenger interessant å drive turisthytta, og leide den ut til hotellet. De flyttet bygningen som anneks til hotellet, og siden har det stått hvor det nå befinner seg.

Hotellet gikk dårlig, og måtte gi opp. Allerede i 1903 ble det solgt til forløperen for Norsk Hydro. Og Krokan ble i deres eie i akkurat 100 år. For i 2003 kjøpte Helbergstiftelsen i DNT Krokan tilbake - for én krone!

Rjukan hotell ble forøvrig flyttet ned til Mæl ved Tinnsjøen etter andre verdenskrig, og her står det ennå. I dag heter det Tinnsjø kro.

I 2018 overtok Norsk Industriarbeidermuseum Krokan, fra Helbergstiftelsen i Den norske turistforening. 

Tinnsjø kro