Dugnad

Styremedlem Hans i svingKrokans venner gjennomfører hvert år en dugnad på Krokan. Vi prøver å gjøre det i samarbeid med Tinn og Rjukan turlag, og de første årene også i lag med Kvikklunch turlag. Innsatsen startet i mai 2011, hvor vi malte Krokan utvendig. Etter dette har vi fortsatt med maling av hyttene, både innvendig og utvendig. Vi har også ryddet utearealene, og både i 2018 og 2019 har vi hogd mange trær. 

Sommeren 2019 holdt vi dugnad helgen den 22-23 juni. Vi fikk laget ryddet og arrangert nytt inngangsparti, og hogd og ryddet trær på oversioden av hytta. 

Kvikklunch var med

Sørsiden males

Dugnadsgjengen