2018

Skal en venneforening ha livets rett, må det skje noe. Vi må skape liv og røre, engasjere medlemmene, og tilby dere noe. I 2017 var det ingen aktivitet, knyttet til en uavklart situasjon med restaureringen av Krokan. I 2018 har Industriarbeidermuseet overtatt stedet, og vil pusse opp allerede våren 2018. Vi avventer videre utvikling på denne gamle DNT-hytta, før vi tar opp aktiviteter med dugnader og kulturtilbud. 

Årsmøte
Onsdag den 30. mai finner årsmøtet sted, hos DNT på Youngstorget i Oslo. Tidspunkt er kl 16.30