Marispelet

Marispelet foregår på en utendørs scene rett nedenfor Krokan. Her er det sitteplass til rundt 700 tilskuere. Spelet ble første gang oppført i 2005. Det skjer alltid mot den siste helgen i juli, og går fra torsdag til søndag.

Marispelet 2007Spelet bygger på et sagn fra den tiden gården Fosso lå ovenfor Maristien, mens Krokan lå på nedsiden. I mellom disse plassene var det ut stupbratt sva, hvor det var farlig å ferdes. Rett nedenfor var bunnen av Rjukanfossen. På Fosso bodde den rike bonden Ulf, med sin vakre (og eneste) datter Mari. Hun ble forelsket i gårdsgutten Øystein på Krokan. De to kunne ikke få hverandre, fordi de var av ulik byrd. Begge styrtet de seg derfor i fossen ....