Helbergprisen

Helbergprisen utdeles til et lag, forening eller initiativ som arbeider for å ta vare på fjellets kulturhistorie - slik Claus Helberg var opptatt av. Hvem som helst kan foreslå kandidater. Frist for innsending av forslag i 2012 var den 1. mai. En egen komité er nedsatt for å vurdere kandidatene, og utpeke den verdige vinner. Prisen ble delt ut på Krokan tirsdag den 7. august.

Prisen ble første gang utdelt i juni 2009, og gikk til Luster turlag. De fikk den for sitt mangeårige arbeid med å ta vare på fjellgården Fuglesteg, helt innerst i Sognefjorden.

Fuglesteg

I 2010 ble prisen delt ut ved arrangementet Foss og fjell i 200, lørdag den 14. august, på Krokan. Den gikk til Eirik Gudmundsen i Kristiansund og Nordmøre Turistforening, for det lange arbeidet med restaurering og ivaretakelse av hytter i fjellet.

I 2011 ble prisen utdelt til Fieldfarehytta i Tafjordfjellene. Prisen ble mottatt av Joachim Rønneberg. Begivenheten fant sted på Hjemmefrontmuseet den 1. desember. 

I 2012 gikk prisen til kulturformidler Tor Nicolaysen, som driver Rjukan fjellstue. Kandidaten var foreslått av Krokans venner. Vårt tekstforlag kan leses her.

Tor Nicolaysen

Statuttene for tildelingen av prisen kan dere lese her