Helbergprisen

Helbergprisen utdeles til et lag, forening eller initiativ som arbeider for å ta vare på fjellets kulturhistorie - slik Claus Helberg var opptatt av. Hvem som helst kan foreslå kandidater. Innspill til kandidater kan sendes hit. En egen komité i Helbergstiftelsen i DNT er nedsatt for å vurdere kandidatene, og utpeke den verdige vinner. 

Prisen ble første gang utdelt i juni 2009, og gikk til Luster turlag. De fikk den for sitt mangeårige arbeid med å ta vare på fjellgården Fuglesteg, helt innerst i Sognefjorden.

Fuglesteg

I 2010 ble prisen delt ut ved arrangementet Foss og fjell i 200, lørdag den 14. august, på Krokan. Den gikk til Eirik Gudmundsen i Kristiansund og Nordmøre Turistforening, for det lange arbeidet med restaurering og ivaretakelse av hytter i fjellet.

I 2011 ble prisen utdelt til Fieldfarehytta i Tafjordfjellene. Prisen ble mottatt av Joachim Rønneberg. Begivenheten fant sted på Hjemmefrontmuseet den 1. desember. 

I 2012 gikk prisen til kulturformidler Tor Nicolaysen, som driver Rjukan fjellstue. Kandidaten var foreslått av Krokans venner. Vårt tekstforlag kan leses her.

I 2019 gikk prisen til Oddgeir Bruaset

Tor Nicolaysen

Statuttene for tildelingen av prisen kan dere lese her