Årsmøte og dugnad 2019

Helgen 21-23 juni
Årsmøtet til Krokans venner holds i år lørdag den 22. juni, på Krokan. Det starter klokken 14. Det er dugnad 21-23 juni. 

Norsk Industriarbeidermuseum inviterer årsmøtet til omvisning i Tungtvannskjelleren og besøk i museet, etter at årsmøtet er avsluttet. Dugnaden begynner fredag kveld, med et felles måltid på Krokan. Det blir utendørs arbeid lørdag formiddag før årsmøtet, og fortsettelse på søndag. Felles middag på lørdag kveld.
Dugnad på Krokan